Pszczółkowe przedszkole
Strona Pszczolkowe Przedszkole wykorzystuje pliki cookies - dowiedz sie wiecej ...
Podziękowania dla rodziców
Nasi sponsorzy
Hurtownia Papiernicza Aga w Kłodnicy
Zakład Stolarski - Beniamin Grzesik
Sklep tekstylny EUREKA - Elżbieta Nowak
Silverado FUH - Janusz Korgól
Firma Handlowo-Usługowa - Adrian Baron
Wyrglas Firma Usługowa Ślusarstwo-Spawalnictwo Zbigniew Grasza
Usługi Budowlane - Dariusz Procko
Do pobrania
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 37
» Najnowszy użytkownik: agata j
Strona BIP
Programy własne
Realizowane programy
W roku szkolnym 2019/2020 realizujemy programy:
- Grupa Jagódki - "Zabawy z porami roku" - I. Lewkowicz, A. Tworkowska-Boraniuk
- Grupa Gwiazdeczki - "Trampolina czterolatka" - B. Rokicka, R. Stawczyk-Mizińska
- Grupa Stokrotki - "Trampolina pięciolatka" - B. Rokicka, R. Stawczyk-Mizińska
"Poznaję Świat ze Słoneczną Biblioteką" - M. Mazurek
- Grupa Misie - "Nowa trampolina 6 latka" - E.Kordas
- Grupa Rybki - "Nowa trampolina 6 latka" - E.Kordas
oraz następujące programy własne:

"Słucham, rozumiem, mówię" - innowacja pedagogiczna.
Autor - Aneta Stukan
Innowacja dotyczy wczesnej profilaktyki logopedycznej. Zostaną nią objęte dzieci 3-4 letnie.
Cele innowacji:
- stymulacja słowna dziecka,
- zainteresowanie dziecka książką,
- usprawnienie narządów mowy,
- ćwiczenia słuchu fonematycznego,
- koordynowanie zaburzeń mowy.

"Postawę dobrą chcę mieć dla zdrowia to ważna rzecz" - program gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Autor - Iwona Doszko
Program przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do naszego przedszkola, u których w wyniku badania ortopedycznego stwierdzona została wada postawy.
Cele gimnastyki korekcyjnej:
- zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała, gdy zaistniały warunki sprzyjające ich powstawaniu,
- wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego,
- korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz oraz przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się,
- wytworzenie u dzieci nawyku utrzymywania prawidłowej postawy i umiejętności stosowania go w życiu codziennym,
- doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznawanego za prawidłowy ...

"Fit przedszkolak" - program własny wspierający aktywność ruchową u dzieci przedszkolnych.
Autorki - Iwona Doszko, Anita Biały
Cele ogólne programu:
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- podnoszenie wydolności organizmu,
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci,
- przygotowanie dziecka do świadomego uczestnictwa w różnych formach dziecięcej aktywności,
- uświadomienie konieczności dbania o swoje zdrowie.

Szalony dzień w przedszkolu - każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy
Autor - Gabriela Mandalka
Cele ogólne programu - włączenie dzieci niepełnosprawnych do wspólnej zabawy, przełamanie barier, budowanie prawidłowych relacji między dziećmi podczas zabawy oraz integracja grupy w atmosferze wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa

W krainie bajki
Autor - Gabriela Mandalka
Cele ogólne programu - rozwijanie zainteresowania książką jako sposób na rozwój, kształcenie i zdobywanie wiedzy oraz wyrabianie nawyków czytelniczych

Przedszkolaki ćwiczą jogę
Autor - Agnieszka Zimerman
Cel główny programu - rozwijanie u dziecka ogólnej sprawności fizycznej i nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez wykorzystanie systemu jogi
Cele programu: - zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu stymulującej harmonijny rozwój dziecka ,
- rozwijanie elastyczności i ruchliwości kręgosłupa i stawów,
- wzmacnianie mięśni oraz poprawienie ukrwienia organów wewnętrznych....

Klub rodzica - udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i ich rodzinom
Autor - Elwira Gramala
Cele Główne:
- Prowadzenie dla dzieci zajęć terapeutycznych przez oligofrenopedagoga, psychologa, logopedę i muzykoterapeutę w małych grupach wiekowo-rozwojowych (3-6 dzieci); - Tworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, gdzie rodzic może skorzystać z instruktażu i konsultacji ze specjalistami, włączyć się w zajęcia z własnym dzieckiem, zintegrować oraz nawiązać kontakty z innymi rodzinami posiadającymi dzieci ze zbliżonymi problemami.

Lubimy siebie
Autor - Agata Kułakowska
Cel ogólny programu - wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym poprzez:
- wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych i budowanie pozytywnego obrazu własnego "ja",
- akceptację samego siebie i innych,
- kształtowanie właściwych postaw wobec poznawanej rzeczywistości społeczno - kulturowej.

Zostań naszą Jagódką
Autor - Agata Jajuga
Cele programu:
- stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu,
- nawiązanie wspólpracy z domem rodzinnym dzieci,
- stwarzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji

Życie to teatr
Autorki - Anita Biały, Elwira Gramala
Cele ogólne programu:
- stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci,
- kształtowanie rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą teatru,
- wydobywanie i ukierunkowanie emocji i uczuć,
- bogacenie czynnego słownictwa dzieci,
- rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym,
- rozwijanie zainteresowania teatrem i sztuką aktorską...

Kólka i kółeczka.
Autor - Małgorzata Wodo
Cele programu:
- rozbudzanie dziecięcej wyobraźni,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- uczenie dokładności,
- rozwijanie logicznego myślenia ...

Przedszkolne pląsy.
Autorki - Elwira Gramala, Anita Biały
Cele programu:
- Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci,
- Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu,
- Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, twórczej postawy,
- Poznanie tańców regionalnych, narodowych, współczesnych,
- Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym.